2015 Any Messa

Artistes seleccionats en el I Certamen de Pintura Mural “Messa”

El següents artistes han estat els seleccionats pel jurat per tal de realitzar el seu treball en diferents murs d’Albaida durant els dies 26 i 27 de Setembre:

  • Company Van Der Spek, Vincent
  • Llorens Insa, Pepe
  • Serrano Orellana, Alejandro
  • Soler Calatayud, Agustín
  • Tomás Ibañez, Blai